" Düşündüğüm ve dilime düşürdüğüm, gözüme ve gönlüme takılan birçok şeyi burada görebilirsiniz "

Ay: Ocak 2017

Özel Patoloji – Ürogenital Sistem (Ders Notları)

                  ÜROGENİTAL SİSTEM Dişi Genital Sistem Anomalileri                 Tüm canlılarda görülmektedir. Ortalama %5 civarında bir anomali tüm canlılarda görülmektedir. Bunların bir kısmı genetik faktörler ve hormonal faktörlerdir. Diğer bir kısmı ise çevresel faktörlerdir. Biliyorsunuz dişiler ne kromozomuna sahip? XX kromozomuna sahiptirler yani homogamettirler. Embriyo oluşumunda ilk genital organ […]

Read More
 • 0
 • 4
 • 0

Tavuklar 42 günde nasıl kesim ağırlığına gelmektedir?

Eskiden 90 günde Kesilen Tavuklar Bugün 45 Günde Aynı Ağırlığa Ulaşıyor. Bu Nasıl Gerçekleşmektedir? Etçi tavukların günümüzde bu derecede hızlı büyümelerininesas nedeni beslenmeleri ile ilgili değildir. Esas olarak bu büyümenin %85 igenetik seleksiyonlardır. Beslenme ve diğer bakım şartlarının da burada etkisisadece %15 tir. Genetik sözcüğünün geçmesi dahi insanları yanlış yönlerdirmeleryüzünden tedirgin etmekte olduğundan genetik seleksiyonu […]

Read More
 • 0
 • 6
 • 0

Veteriner Hekimlikte Anestezi (Ders Notları)

  Anestezi  Anesteziklerin kullanım amaçları: Cerrahi işlemlerde ağrının ortadan kaldırılması, kas gevşemesinin sağlanması;Çeşitli teşhis ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,Evcil, vahşi ya da egzotik hayvanların sakinleştirilmesi ve transportu;Ötenazi ve kasaplık hayvanların kesime hazırlanması (kesim öncesi CO2 uygulanması)  ANESTEZİ UYGULAMALARI: 1)İnhalasyon anestezisi:2)Enjektable anestezi: Anestezik solüsyonlar intravenöz, intramusküler, subkutan, intratorakal, intraperitoneal olarak enjekte edilir.3)Oral ya da rektal anestezi: Likid ya da […]

Read More
 • 0
 • 5
 • 0

“Tek Tıp, Tek Sağlık” Konsepti

Son yıllarda zoonoz hastalıkların, sık sık tekrar ediyor olması, bunların tüm dünyada hayvan sağlığını olduğu kadar insan sağlığını da etkilemesi, hem ulusal hem de uluslararası otoriteleri alarma geçirmiştir. Kuş gribi salgınının insanlarda oluşturduğu endişe nedeniyle ve gelecekte insanlığı bekleyen olası sağlık tehditlerinin önüne geçilebilmesi adına, dünyanın belirli bölgelerinde hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı […]

Read More
 • 0
 • 4
 • 0

Hata yapmaktan korkmayın!

Bu söz çarpmaya ve çarpıtılmaya müsait olsa da tekrar etmek istiyorum evet asla yanlış yapmaktan korkmayın. Yanlış yaparım korkusuyla hiçbir şey yapamayanları bir kenara bırakacak olursak her başarının arkasında bir yenilgi vardır diyerek başlamak istiyorum sözlerime. Farklı farklı rivayetleri olsa da Thomas Edison’un yüzlerce hatta binlerce yanlış denemeden sonra ampulü keşfettiğini biliyoruz. Binlerce kez yanlış […]

Read More
 • 0
 • 4
 • 0